osad przefermentowany


osad przefermentowany
• digested sludge

Słownik polsko-angielski dla inżynierów. 2013.